Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı (LOG308) Ders Detayları

Ders Adı: Havayolu Lojistik ve Taşımacılığı
Kod: LOG308
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders küresel ve yurtiçi hava lojistiği ve ulaştırma kurallarına özellikle odaklanarak hava lojistiği ve ulaştırmasının temel konseptlerini teorik bilgi olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Uluslararası havacılık lojistiği ve ulaştırmasının etkin özellikleri uluslararası ve iç hava hukuku açısından incelenecektir. Öğrencilerin, uluslararası havacılık lojistiği ve ulaştırmasının çerçevesi ve gelişiminin havacılık endüstrisinin gelişimi paralelinde, algılanması amaçlanmıştır. Bu bağlamda uluslararası hava lojistiği ve ulaştırmasının konsept ve alt konseptlerinin tanıtılarak öğrencilerin uluslararası hava lojistiği ve ulaştırmasının küresel ve yurtiçi havacılık kanun ve kurallarına karşılıklı etkisini anlamaları hedeflenmiştir. Ders uluslararası havacılık, hava lojistik ve ulaştırmasının genel tanıtılması ile başlayıp, küresel ve yurtiçi hava lojistiği ve ulaştırmasına ilişkin önemli kurum ve kuralların öğretilmesi ile devam edecektir.
İçerik: Dersin genel kapsamını uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasını kurulları, kurumları ve kuralları dahil akademik anlamdaki teori ve uygulamalarının uluslararası havacılık lojistiği açısından incelenmesi oluşturmaktadır. Aynı zamanda dersin içeriğinin küresel havacılık endüstrisinin yapılanması, işlemleri ve işletmesine yönelik teoriye dayalı bir anlayışın uluslararası hava lojistik ve ulaştırması açısından öğrencilere verilmesi planlanmıştır. Dersin içeriği uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasının mevcut uygulama ve yaklaşımlarının gelecekteki uygulamalar ile bütünleştirilmesine yönelik olarak uluslararası hava ulaştırmasının konsept ve alt konseptler ışığında uluslararası hava lojistik ve ulaştırmasına ilişkin öğrencilerde üst düzey bir algı oluşturacak şekilde dizayn edilmiştir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5