Elektronik Ticaret (LOG409) Ders Detayları

Ders Adı: Elektronik Ticaret
Kod: LOG409
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin temel amacı, e-ticaret ile ilgili günümüzde süregelen değişikliklerin takip edilerek bu sisteme nasıl adapte olup geliştirileceği ile ilgili fikir yürütmelerinin sağlanması, web sitesi tasarımının nasıl yapılabileceği, birebir e-ticaretin kullanımı ve ihtiyaç duyulacak bilgilerin verilmesi olarak tasarlanmıştır.
İçerik: Bu ders, E-ticaret çeşitleri, işletme paradigmaları, temel kavramlar, e-ticaret araçları, ödeme çeşitleri, alt yapı çeşitleri (iletişim, teknoloji ve ödeme alt yapıları gibi), E-ticarette Türkiye’deki firmaların güncel pozisyonu ve veri depolama teknolojileri konularını kapsamaktadır.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası: Ders Dosyası
AKTS: 5