Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar (LOG402) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticari ve Finansal Kuruluşlar
Kod: LOG402
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı; öğrencilere uluslararası finansal ve ticari kuruluşlarla ilgili temel kavram ve teoriler konusunda yeterli anlayış kazandırmak ve temel bilgi dağarcığını sağlamaktır. Ders; tarihsel bir yaklaşım ve disiplinler arası bir anlayış ile öğrencileri güncel finansal meselelere çekmek, bu konulara dair bir bakış açısı kazandırmak üzere tasarlanmıştır.
İçerik: Ders, uluslararası finansal kurum ve piyasaların belli başlı tüm konularını kapsamaktadır.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5