Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon (LOJ 403) Ders Detayları

Ders Adı: Uluslararası Ticarette Kalite ve Standardizasyon
Kod: LOJ 403
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Uluslararası ticarette her geçen gün artan talebe bağlı olarak, müşterinin ürün ve hizmet kalitesinde de beklentilerin arttığı görülmektedir. Bu sebeple, bu derste öğrencilere uluslararası ticarette kalite ve standartların hangi koşul ve düzenlemelere göre oluşturulduğu, üretici/ müşterilerin hangi haklara sahip oldukları, ticarette yapılması gerekenler ülkemizdeki firmalardan örnekler verilerek öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders, uluslararası ticarette kullanılan kalite ve standartların nasıl bir önem taşıdığını, nerelerde kullanıldığını, teknoloji, yenilik ve lojistik alanında nasıl farklılık yarattığını gösterme odaklıdır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 4