İhracat ve İthalat Yönetimi (LOJ 210) Ders Detayları

Ders Adı: İhracat ve İthalat Yönetimi
Kod: LOJ 210
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı İhracat ve İthalat operasyonları ile ilgili uygulamaların gerçek hayattaki işleyişini göstermek ve örnek olaylar ile teori ve pratik arasındaki farkı gözlemleyebilmektir.
İçerik: Bu derste, Uluslararası pazarlama stratejileri, planlama, kıymetli evrakların hazırlanması, ödeme ve taşıma çeşitlerinin seçimi, İhracat bölümü operasyonları, uluslararası ticaret hareketlerinin yönetimi, akreditif ve diğer ödeme çeşitleri, teslim şekilleri ve taşıma prosedürleri, ithalat ve ihracatta önemli ve zorunlu belgeler, düzenlemeler, gümrükleme ve devlet sınırlamaları konuları üzerinde durulmaktadır.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5