İnsan Kaynakları Yönetimi (ISL511) Ders Detayları

Ders Adı: İnsan Kaynakları Yönetimi
Kod: ISL511
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Örgüt için İKY'nin öneminin kavratmak ve İK'nın örgüt içi uygulamalarını tanıtmak.
İçerik: İKY'nin kurumsal ve uygulama boyutları.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5