Örgüt Teorisi (ISL506) Ders Detayları

Ders Adı: Örgüt Teorisi
Kod: ISL506
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Örgüt teorisi ve yönetim düşüncesindeki temel konuları ve bakış açılarını kapsamlı bir şekilde ortaya koymak, yönetim biliminin gelişimini değişim bağlamında değerlendirmek ve yönetim tekniklerini iş hayatında kullanma becerisine sahip olmalarını sağlamak.
İçerik: Yönetim biliminin gelişimini örgüt kuramları bağlamında ele alan bu dersin kapsamında aşağıdaki konular bulunmaktadır. Klasik örgüt kuramları (Taylor, Fayol, Weber), Neo klasik kuramlar ve araştırmalar (Hawthorne araştırmaları ve E.Mayo, K.Lewin’in liderlik araştırması, Yankee City araştırması, Harwood İmalat İşletmesi Araştırması, Tavistock Enstitüsü Araştırması, McGregor’un X ve Y Kuramları, George V. Homans’ın İnsan Grubu Yaklaşımı, Chris Argyris’in Olgunlaşma Kuramı, Rensis Likert’in Yönetim Sistemleri Yaklaşımı, Kurt Lewin’in Güç Alanı Analizi), modern kuramlar (system yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı), örgütsel değişme ve örgüt geliştirme) post modern yaklaşımlar (TKY, kalite yönetim sistemleri, kıyaslama, değişim mühendisliği, öğrenen örgütler, stratejik yönetim)
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5