Seminer (LOJ500) Ders Detayları

Ders Adı: Seminer
Kod: LOJ500
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bir araştırma konusu seçmek, ilgili verileri elde etme ve toplama, veri analizi yapma, rapor yazımı ve bir tez olarak sunumu
İçerik: Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5